Jeangu Macrooy met Grow naar het Eurovisie Songfestival 2020

4 mrt. 2020

Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam met het nummer Grow. Dit heeft AVROTROS zojuist bekendgemaakt. Grow gaat over volwassen worden en het besef dat een duidelijke route naar geluk niet bestaat. Maar ook over acceptatie van het feit dat het leven een aaneenschakeling van hoogte- en dieptepunten is, die ons uiteindelijk juist doen groeien als mens. 

Met het autobiografische Grow opent Jeangu Macrooy zijn hart en hoofd voor de rest van de wereld. Het is zijn persoonlijke verhaal over ouder worden en de zoektocht naar zichzelf. Zoals hij zelf zegt -‘The more I learn, the less I know’- is er geen handleiding voor het leven. Juist door open en eerlijk te zijn over de goede en slechte momenten in het leven, maak je nieuwe stappen en groei je verder naar wie je echt bent. 

Jeangu over Grow: “Emoties, goede en slechte, vormen een universele taal. Ik hoop dat mensen zich door dit nummer iets minder eenzaam voelen in hun zoektocht naar geluk. Ik denk dat openheid en eerlijkheid over hoe we ons echt voelen, ons uiteindelijk dichter bij elkaar brengt. Ik geloof in de verbroederende kracht van muziek. Het is de reden dat ik doe wat ik doe.”

Samen met zijn creatieve team, bestaande uit onder anderen Hans Pannecoucke (regie), Marco Driessen (licht) en Perquisite (creative supervisor) gaat Jeangu Macrooy de komende periode met AVROTROS aan het werk om zijn optreden verder te perfectioneren. Op zaterdag 16 mei treedt Jeangu met Grow op in de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. 

Jeangu Macrooy to sing Grow at 2020 Eurovision Song Contest

Dutch broadcaster AVROTROS has just announced that Jeangu Macrooy will be representing the Netherlands at the 2020 Eurovision Song Contest in Rotterdam with the song Grow. The song is about growing up and realizing that there’s no such thing as a clear cut path to happiness. But it’s also about accepting the fact that life is a series of highs and lows, which ultimately makes us grow as humans.

In the autobiographical Grow, Jeangu Macrooy opens his heart and mind up to the world around him. This is his personal story about getting older and his quest to find himself. As he himself says -“The more I learn, the less I know”- there is no instruction manual for life. By being open and honest about the good and bad moments in your life, you make progress and arrive closer to who you really are.

Jeangu on Grow: “Emotions, good and bad, are a universal language. I hope this song makes people feel a little less lonely in their search for happiness. I think that openness and honesty about how we really feel will ultimately bring us closer. I believe in the power music has to bring people together. It’s the reason I do what I do." 

Together with his creative team, made up of Hans Pannecoucke (director), Marco Driessen (lighting) and Perquisite (creative supervisor), Jeangu Macrooy will be working with AVROTROS during the coming period to perfect his performance. On Saturday 16 May, Jeangu will perform Grow during the final of the Eurovision Song Contest in Rotterdam.

#TeamJeanguJeangu Macrooy

Ook interessant

5 mrt. 2021

Videoclip Birth of A New Age van Jeangu Macrooy